TÂY NINH ĐẠT 2 GIẢI KHUYẾN KHÍCH TẠI CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 15 (2018 – 2019) - 31/10/2019              Công nhận các giải pháp đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 11 năm 2018 – 2019 - 30/09/2019              PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ 11 NĂM 2018-2019 - 28/08/2018              Phiếu đăng ký dự thi Cuộc thi Sáng tạo thanh thiêu nhiên nhi đồng - 15/02/2017              THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 13 (2016-2017) - 15/02/2017              MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI - 17/06/2016              NGƯỜI THẦY GIÁO BIẾN PHẾ LIỆU THÀNH SẢN PHẨM CÓ ÍCH - 13/05/2016              LÃO NÔNG CÓ NHIỀU SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT - 10/05/2016              THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ 10 NĂM 2016 – 2017 - 09/05/2016              KỸ SƯ LÊ THỊ KIỀU TRANG: NGƯỜI ĐEM NIỀM VUI CHO NÔNG DÂN TRỒNG MÌ - 31/03/2016              Nguyễn Văn Dung - Nhà giáo ưu tú đam mê nghiên cứu Ngữ văn - 01/03/2016              NGUYỄN VĂN DŨNG - “KỸ SƯ CHÂN ĐẤT” VỚI NHIỀU SÁNG CHẾ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP - 01/03/2016              ANH CÔNG NHÂN THÍCH SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT - 07/12/2015              THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH VÀ THIẾT KẾ LOGO ĐA DẠNG SINH HỌC VIỆT NAM - 23/04/2013              Quy chế tham gia giải thưởng "Nữ doanh nhân trí thức thành đạt năm 2013" - 22/04/2013              Hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng "Nữ doanh nhân trí thức thành đạt năm 2013" - 22/04/2013             
     
Hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng "Nữ doanh nhân trí thức thành đạt năm 2013" - 22/04/2013
Hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng "Nữ doanh nhân trí thức thành đạt năm 2013"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

HỒ SƠ

 

 

THAM GIA GIẢI THƯỞNG

NỮ DOANH NHÂN TRÍ THỨC THÀNH ĐẠT NĂM 2013

 

 

 

 

Tên đơn vị : ..............................................................................................................

Thương hiệu : ..........................................................................................................

Tên lãnh đạo
: ..........................................................................................................

Địa chỉ :.....................................................................................................................

Điện thoại : ..............................................................................................................

 

    E.mail : .....................................................................................................................

 

                      Website : ..................................................................................................................

 

 

 

Chương trình không thu phí tham dự

Đạt giải thưởng sẽ được tăng chi phiếu 10.triệu đồng

Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại TPHCM ngày 13/10/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢNG ĐĂNG KÝ XÉT THƯỞNG

 

Tên đơn vị                  : ........................................................................................................

Tên doanh nhân          : ....................................................................chức vụ.......................

Ngày tham gia hoạt động kinh doanh....: ............................................................................

Trình độ nghiệp vụ.………………………………………………………………………..

Ứng dụng Công nghệ:………………………………………………………………..........

Sản phẩm có hàm lượng trí tuệ:……………………………………………………………

Các công trình nghiên cứu (nếu có)………………………………………………………..

Sản lượng sản phẩm/ năm:…………………………………………………………………

Tổng  doanh thu:……………………………………………………………………………

Kênh phân phối:……………………………………………………………………………

......…..Ngày……….tháng………năm…….

(Doanh nghiệp kí tên đóng dấu)

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Chúng tôi gửi kèm theo bản đăng ký cùng các hồ sơ sau đây:

-  Giấy chứng nhận Công bố Thương hiệu

-  Giấy đăng ký Kinh doanh, Nhãn hiệu hàng hóa, tiêu chuẩn chất lượng..

    -  Bản tóm tắt về lý lịch bản thân những điểm nổi bật của doanh nhân (trình độ, tốt nghiệp trường, các công trình nghiên cứu, sản phẩm phục vụ thị trường).

    -  Chứng nhận các công trình, thành tích trong thời gian hoạt động (photocopy).

    -  Giấy chứng nhận công tác bảo vệ Môi trường

    -  Giấy khen về công tác hoạt động Từ thiện xã hội

    -   Chứng nhận nộp ngân sách nhà nước

    -  Nộp các mẫu sản phẩm của doanh nhân kinh doanh theo quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam hay các văn bản của các cơ quan có thẩm quyền khác .

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIÊN HIỆP CÁC HI KHOA HỌC

KỸ THUẬT VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT HỒ SƠ

THAM GIA GIẢI THƯỞNG

NỮ DOANH NHÂN TRÍ THỨC THÀNH ĐẠT NĂM 2013

 

 Căn cứ Quyết định số121/HĐBT, ngày 29 tháng 7 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) cho phép Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) thành lập và hoạt động;

Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ – TTg, ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

 Căn cứ Quy chế Giải thưởng “Nữ doanh nhân thành đạt năm 2013”, Số 767./QĐ – LHHVN ngày của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam ban hành ngày 19/01/2013.

Cơ quan thường trực tổ chức Giải thưởng - hướng dẫn chi tiết tham gia Giải thưởng “Nữ doanh nhân trí thức thành đạt 2013” như sau:

 

I. Đăng ký và nộp hồ sơ.

- Đối tượng đăng ký: Các doanh nhân được công bố trên Mạng Thương hiệu Việt, các doanh nhân phải có trí thức và ứng dụng khoa học & công nghệ, xây dựng quy trình quản lý tốt, có sản phẩm /dịch vụ đủ sức cạnh tranh Thương hiệu có uy tín trên thị trường, tham gia tích cực vào công tác xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, nộp ngân sách nhà nước, được bằng khen, chứng nhận của Đảng, Nhà nước cùng các Bộ ban ngành. Có số điểm bình chọn trên mạng cao, tự nguyện, tuân thủ quy chế Giải thưởng và các qui định của Ban Tổ chức.

 - Hồ sơ gửi về Văn phòng Ban Tổ chức trước ngày 20/08/2013.

 

II. Hồ sơ

 Mẫu Hồ sơ tham gia Giải thưởng lấy trên Mạng www.thv.vn hoặc www.thuonghieu.thv.vn

 Bộ Hồ sơ gồm có:

-   Giấy chứng nhận Công bố Thương hiệu ( Thành viên mạng Thương Hiệu Việt)

-   Giấy đăng ký Kinh doanh, Nhãn hiệu hàng hóa, tiêu chuẩn chất lượng..

    -  Bản tóm tắt về lý lịch bản thân những điểm nổi bật của doanh nhân (trình độ, tốt nghiệp trường, các công trình nghiên cứu, sản phẩm phục vụ thị trường).

    -  Chứng nhận các công trình, thành tích trong thời gian hoạt động (photocopy).

    -  Giấy chứng nhận công tác bảo vệ Môi trường

    -  Giấy khen về công tác hoạt động Từ thiện xã hội

    -  Chứng nhận nộp ngân sách nhà nước

    -  Nộp các mẫu sản phẩm của doanh nhân kinh doanh theo quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam hay các văn bản của các cơ quan có thẩm quyền khác (nếu chưa có tiêu chuẩn Việt Nam) phục vụ cho việc xét duyệt của Hội đồng xét thưởng.

Hồ sơ và các thủ tục nói trên phải được gửi về Văn phòng Ban Tổ chức đúng thời hạn quy định.

 

III. Hướng dẫn xây dựng hồ sơ

1.      Bản tóm tắt giới thiệu doanh nhân. Do doanh nhân tự viết với nội dung giới thiệu quá trình tham gia hoạt động kinh doanh, trình độ và học tại trường,  những thành tích, khó khăn và những nỗ lực vươn lên, quan điểm kinh doanh và ý thức kinh doanh. Doanh nhân tự viết nêu rõ thành tích và sự phấn đấu của mình.

2.      Hồ sơ tự thuật nghiên cứu phát triển công nghệ: Phát minh sáng chế, ứng dụng công nghệ mới (xuất xứ của công nghệ, tính ưu việt của công nghệ). Hiệu quả trong việc nghiên cứu, phát triển công nghệ thành công.

3.      Hồ sơ quy trình công nghệ là những hồ sơ liên quan đến công nghệ như quy trình vận hành công nghệ, cataloge thiết bị, chứng chỉ các quy trình quản lý.

4.      Hồ sơ phát minh sáng chế, giải pháp hữu ích và các chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào kinh doanh sản xuất.

5.      Hồ sơ đóng thành hai bộ kèm theo hình ảnh, đĩa CD, Video clip minh họa cho công nghệ.

6.      Sau khi nhận được hồ sơ BTC tiến hành thẩm định và thông báo, hướng dẫn cho doanh nghiệp.

7.      Thời gian thẩm định bắt đầu từ khi nhận được bộ hồ sơ đầu tiên và kết thúc vào 20/08/2013.

 

 

 

TM/BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:  Mrs. Thu Hà

Đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu Ứng dung Phát triển Thương hiệu Việt

Địa chỉ: 45. Hoa Mai, Phường 2, Phú Nhuận, TP.HCM.

Điện thoại: 08- 22169711; 35058814; 0988.320.730; 0908.343.759

Fax: 08.35172017- 35172876

 

 

 

 


 

 

 

 

LIÊN HIỆP CÁC HÔI KHOA HỌC

VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG

 

 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Nội, ngày19 tháng 11 năm 2013

 

 


HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VÀ NGUYÊN TẮC XẾP LOẠI CÁC DOANH NHÂN THAM GIA XÉT THƯỞNG

 

1. Tiêu chí và thang điểm

 

STT

Tiêu chí

Cấp 1

20 điểm

Cấp 2

10 điểm

1

Trình độ (nếu có), thời gian tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, những điểm nổi bậc trong thời gian qua.

 

 

2

Sáng chế những sản phẩm mang hàm lượng trí tuệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ (Mô tả công nghệ, thiết bị, quy trình, hiệu quả.)

 

 

3

Chứng chỉ quản lý ISO, GMP, HACCP, 5S, SA 8000, Tiêu chuẩn chất lượng, Mã số Mã vạch, ….

 

 

4

Chiến lược trong phát triển kinh doanh.

 

 

5

Thị Trường (địa bàn, thị phần, kênh phân phối).

 

 

6

Công tác từ thiện xã hội (khu vực)

 

 

7

Nộp ngân sách nhà nước.

 

 

8

Công tác bảo vệ Môi trường.

 

 

9

Thành tích của doanh nhận: Bằng khen, thưởng - cấp Nhà nước, Giải Thưởng các tổ chức trong nước và quốc tếTopten Thương hiệu Việt Ứng dụng KH&CN, 100 Thương hiệu Việt bền vững 2012, Thương hiệu Việt Uy tín, Chất lượng Quốc gia, Sao vàng đất Việt, Hàng Việt Nam chất lượng cao, Cúp Thương hiệu Xanh.

 

 

 

 

 Phương pháp cho điểm theo 02 cấp mỗi cấp 10 - 20 điểm. Nếu đạt cấp 1 điểm tối đa là 20 Cấp 2 điểm tối đa là 10. Trường hợp những thành tích xuất sắc Hội đồng có thể hội ý và thống nhất tăng điểm Phiếu điểm của các thành viên được thư ký quản lý và công tổng số chia cho số thành viên để lấy điểm chính thức của hội đồng Phiếu điểm và biên bản được lưu trong thời gian 03 năm.

Doanh nhân được xét tặng Giải thưởng phải có các tiêu chí bắt buộc trên tùy theo ngành nghề mà có thể các tiêu chí khác nhau. Các giấy Chứng nhận được photocopy, có sao y bằng dấu của doanh nghiệp (chịu trách nhiệm về HS photocopy).

Thang điểm từ 10- 100 do thành viên Hội đồng xét thưởng cho bằng phiếu chấm điểm của từng thành viên.

Trong mỗi nội dung có thể chia nhỏ thành các tiểu nội dung để việc đánh giá được xác đáng, chi tiết hơn.

 

2. Nguyên tắc xếp loại giải thưởng

Giải thưởng “Nữ doanh nhân trí thức thành đạt năm 2013”

Các thương hiệu đạt danh hiệu đoạt giải có số điểm từ 80 trở lên.

 

 

Nơi nhận:

- Doanh nhân;

- BTC, HDDXT;

- Lưu VT, TTNCUDTHV.

TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

Liên hiệp Hội Tây Ninh     
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
 
 
NGHIÊN CỨU MỚI NHẤT
  >>  TRỒNG ĐINH LĂNG DƯỚI TÁN LÁ, VÒM CÂY MÔ HÌNH MỚI CÓ TRIỂN VỌNG Ở TÂY NINH - 09/11/2018
  >>  THÚ VỊ VỚI MÔ HÌNH “TRỒNG RAU THƠM XEN RAU RỪNG PHỦ LƯỚI CHE” CỦA LÃO NÔNG TỔ HỢP TÁC RAU RỪNG LỘC TRÁT – TRẢNG BÀNG - 09/11/2018
  >>  ĐỘC ĐÁO MÔ HÌNH NUÔI DƠI LẤY PHÂN CHO HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO Ở XÃ PHƯỚC NINH - 08/11/2018
  >>  “DỤNG CỤ GẮN MÁNG CHẮN MƯA TRÊN CAO CHO CÂY CAO SU” SÁNG CHẾ NHỎ - HIỆU QUẢ LỚN - 08/11/2018
  >>  TRIỂN VỌNG TỪ MÔ HÌNH TRỒNG DỨA (KHÓM) Ở TÂY NINH - 22/03/2018
Số lượt truy cập: 230564 Số người online: 8