TÂY NINH ĐẠT 2 GIẢI KHUYẾN KHÍCH TẠI CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 15 (2018 – 2019) - 31/10/2019              Công nhận các giải pháp đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 11 năm 2018 – 2019 - 30/09/2019              PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ 11 NĂM 2018-2019 - 28/08/2018              Phiếu đăng ký dự thi Cuộc thi Sáng tạo thanh thiêu nhiên nhi đồng - 15/02/2017              THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 13 (2016-2017) - 15/02/2017              MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI - 17/06/2016              NGƯỜI THẦY GIÁO BIẾN PHẾ LIỆU THÀNH SẢN PHẨM CÓ ÍCH - 13/05/2016              LÃO NÔNG CÓ NHIỀU SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT - 10/05/2016              THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ 10 NĂM 2016 – 2017 - 09/05/2016              KỸ SƯ LÊ THỊ KIỀU TRANG: NGƯỜI ĐEM NIỀM VUI CHO NÔNG DÂN TRỒNG MÌ - 31/03/2016              Nguyễn Văn Dung - Nhà giáo ưu tú đam mê nghiên cứu Ngữ văn - 01/03/2016              NGUYỄN VĂN DŨNG - “KỸ SƯ CHÂN ĐẤT” VỚI NHIỀU SÁNG CHẾ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP - 01/03/2016              ANH CÔNG NHÂN THÍCH SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT - 07/12/2015              THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH VÀ THIẾT KẾ LOGO ĐA DẠNG SINH HỌC VIỆT NAM - 23/04/2013              Quy chế tham gia giải thưởng "Nữ doanh nhân trí thức thành đạt năm 2013" - 22/04/2013              Hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng "Nữ doanh nhân trí thức thành đạt năm 2013" - 22/04/2013             
     
BAN CHẤP HÀNH
 
 
 
Bà Dương Thị Thu Hiền
Chức vụ: Chủ tịch
- Lãnh đạo công tác chung, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Liên hiệp Hội trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam. Phụ trách trực tiếp công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng; -Chủ trì các phiên họp của Ban Thường vụ, BCH; chỉ đạo việc triển khai các mặt công tác trọng yếu của Liên hiệp Hội, ký các văn bản theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; -Khi Chủ tịch Liên hiệp Hội đi vắng dài ngày thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch thay thế giải quyết công việc của Liên hiệp Hội. - Chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động của các Hội thành viên đã được phân công trong Thường trực.
Điện thoại: 0913 987 556
Email: tusta.tayninh@gmail.com
 
 
 
 
Bà Trần Thị Ngọc Thu
Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực - Kiêm Tổng Thư ký
- Làm nhiệm vụ thường trực và Tổng Thư ký Liên hiệp Hội, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức hành chính, thông tin phổ biến kiến thức và hội viên của Liên hiệp Hội và thực hiện một số mặt công tác khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch; - Cung cấp thông tin cho các ủy viên BCH; - Chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Thường vụ, BCH; - Giải quyết công việc thường xuyên của Liên hiệp Hội. - Chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động của các Hội thành viên đã được phân công trong Thường trực.
Điện thoại: 0913 134 709
Email: ngocthutttn@gmail.com
 
 
 
 
Ông Huỳnh Văn Nghiệp
Chức vụ: Phó Chủ tịch - Kiêm Trưởng Ban Kiểm tra
- Phụ trách về Khoa học và công nghệ; - Phụ trách tư vấn, phản biện và giám định xã hội; - Chịu trách nhiệm công tác kiểm tra của Liên hiệp Hội; - Phối hợp với Phó Chủ tịch thường trực giải quyết công việc thường xuyên của Liên hiệp Hội; - Chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động của các Hội thành viên đã được phân công trong Thường trực
Điện thoại: 0913 956 106
Email: tusta.tayninh@gmail.com
 
 
 
 
Bà Phạm Thị Lan Hương
Chức vụ: Phó Chủ tịch kiêm nhiệm
Phụ trách về khoa học và công nghệ; hỗ trợ hoạt động sự nghiệp khoa học của Liên hiệp Hội
Điện thoại: 0978 515 164
Email: tusta.tayninh@gmail.com
 
 
 
 
Ông Võ Thành Lập
Chức vụ: Phó Chủ tịch kiêm nhiệm
Phụ trách công tác chính trị tư tưởng và khoa giáo; hỗ trợ Liên hiệp Hội thực hiện chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Điện thoại: 0913 954 713
Email: tusta.tayninh@gmail.com
 
 
 
 
Ông Nguyễn Ngọc Dũng
Chức vụ: UV Ban Thường vụ
chuyên gia Ban Khoa học – Công nghệ, tư vấn, phản biện, giám định xã hội
Điện thoại: 0913 987 147
Email: tusta.tayninh@gmail.com
 
 
 
 
Ông Nguyễn Hoàng
Chức vụ: UV Ban Thường vụ
chuyên gia Ban Khoa học – Công nghệ, tư vấn, phản biện, giám định xã hội
Điện thoại: 0913 806 169
Email: hoangtn@gmail.com
 
 
 
 
Ông Lê Ngọc Tĩnh
Chức vụ: Ủy viên
Hỗ trợ Liên hiệp Hội liên kết với Hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam
Điện thoại: 0913 692 970
Email: lengoctinh1956@gmail.com
 
 
 
 
Ông Cao Văn Chí
Chức vụ: Ủy viên
Phụ trách Hội Đông y
Điện thoại: 0913 994 955
Email: tusta.tayninh@gmail.com
 
 
 
 
Ông Nguyễn Văn Rộng
Chức vụ: ủy viên
Phụ trách Hội Luật gia
Điện thoại: 0989 006 859
Email: tusta.tayninh@gmail.com
 
 
 
 
Ông Quách Văn Dũng
Chức vụ: Ủy viên
Phụ trách Hội viên tập thể Trường Cao đẳng Sư phạm
Điện thoại: 0909 786 873
Email: tusta.tayninh@gmail.com
 
 
 
 
Ông Lê Văn Bửu Đà
Chức vụ: Ủy viên
Phụ trách Hội Sinh vật cảnh
Điện thoại: 0938 263 991
Email: levanbuudatn2007@gmail.com
 
 
 
 
Bà Huỳnh Thị Thu Hà
Chức vụ: Ủy viên
Phụ trách hội viên tập thể Trung tâm Thông tin ứng dụng, tiến bộ khoa học và công nghệ.
Điện thoại: 0913 849 905
Email: tusta.tayninh@gmail.com
 
 
 
 
Bà Ngô Kim Thuận
Chức vụ: Ủy viên
Phụ trách Hội Châm cứu, Ủy viên Ban Kiểm tra Liên hiệp Hội.
Điện thoại: 0918 289 958
Email: tusta.tayninh@gmail.com
 
 
 
 
Bà Nguyễn Thị Như Hà
Chức vụ: Ủy viên
Phụ trách Hội Điều dưỡng - Ủy viên Ban kiểm tra Liên hiệp Hội
Điện thoại: 0918 092 563
Email: nguyennhuha71@yahoo.com.vn
 
 
 
 
Ông Nguyễn Nam Hưng
Chức vụ: Ủy viên
Phụ trách Hội Kiến trúc sư
Điện thoại: 0913 955 407
Email: tusta.tayninh@gmail.com
 
 
 
 
Ông Nguyễn Văn Hòa
Chức vụ: Ủy viên
Phụ trách Hội Y Dược học.
Điện thoại: 0913 175 439
Email: tusta.tayninh@gmail.com
 
 
 
 
Bà Mai Thị Lệ
Chức vụ: Ủy viên
Phụ trách giáo dục đào tạo, lực lượng trí thức trong ngành và các hội thành viên
Điện thoại: 0919 025 771
Email: tusta.tayninh@gmail.com
 
 
 
 
Ông Trần Văn Hưởng
Chức vụ: Ủy viên
Phụ trách Hội viên tập thể Trường Cao đẳng Nghề
Điện thoại: 0903 048 979
Email: tusta.tayninh@gmail.com
 
 
 
 
Ông Đặng Thanh Khải
Chức vụ: Ủy viên
Phụ trách Hội Tin học
Điện thoại: 0913 884 044
Email: tusta.tayninh@gmail.com
 
 
 
 
Ông Nguyễn Thành Kỉnh
Chức vụ: Ủy viên
Phụ trách Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục
Điện thoại: 0913 956 116
Email: tusta.tayninh@gmail.com
 
 
 
 
Ông Phạm Văn Yên
Chức vụ: Ủy viên - chuyên gia Ban Khoa học – Công nghệ, Tư vấn phản biện và Giám định xã hội
Phụ trách lực lượng khoa học kỹ thuật ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và các hội chuyên ngành thuộc Sở NN&PTNT quản lý
Điện thoại: 0913 884 547
Email: phamvanyen2005@yahoo.com
 
 
 
 
Ông Lê Trung Dũng
Chức vụ: Ủy viên
Phụ trách Hội viên tập thể Trung tâm Khuyến nông
Điện thoại: 0
Email: tusta.tayninh@gmail.com
 
 
 
 
Ông Nguyễn Văn Ron
Chức vụ: Ủy viên
Phụ trách hội viên tập thể Trường Chính trị, chuyên gia Ban Khoa học – Công nghệ, Tư vấn phản biện và Giám định xã hội
Điện thoại: 0918 383 829
Email: tusta.tayninh@gmail.com
 
 
 
 
Bà Đặng Thị Kim Phụng
Chức vụ: Ủy viên
chuyên gia Ban Khoa học – Công nghệ, Tư vấn phản biện và Giám định xã hội
Điện thoại: 0
Email: phunggiadinh@yahoo.com.vn
 
 
 
 
Ông Nguyễn Đình Xuân
Chức vụ: Ủy viên - chuyên gia Ban Khoa học – Công nghệ, Tư vấn phản biện và Giám định xã hội
Hỗ trợ thực hiện chương trình phối hợp giữa Liên hiệp Hội với Sở Tài nguyên và Môi trường.
Điện thoại: 0916 825 154
Email: xuanvqg@gmail.com
 
 
 
 
Ông Nguyễn Đình Bửu Quang
Chức vụ: Ủy viên
Phụ trách Hội Thống kê
Điện thoại: 0918 073 773
Email: nbuuquang@gmail.com
 
 
 
 
Ông Phạm Văn Quan
Chức vụ: Ủy viên
chuyên gia Ban Khoa học – Công nghệ, Tư vấn phản biện và Giám định xã hội
Điện thoại: 0918 083 827
Email: tusta.tayninh@gmail.com
 
 
 
 
Bà Lê Thị Thu Nguyệt
Chức vụ: Ủy viên
Phụ trách tuyên truyền. Hỗ trợ hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội.
Điện thoại: 0
Email: tusta.tayninh@gmail.com
 
 
 
 
Bà Huỳnh Thanh Nam
Chức vụ: Ủy viên
Phụ trách tuyên truyền. Hỗ trợ hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội.
Điện thoại: 0983 799 505
Email: tusta.tayninh@gmail.com
 
 
 
 
Ông Nguyễn Dương Quốc Việt
Chức vụ: Ủy viên
Phụ trách Hội viên tập thể Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật.
Điện thoại: 0918 386 628
Email: tusta.tayninh@gmail.com
 
 
 
 
Bà Lương Thị Thuận
Chức vụ: Ủy viên
Phụ trách Hội thành viên Trường Trung cấp Y tế và tham gia tư vấn phản biện.
Điện thoại: 0
Email: ltthuanyds@gmail.com
 
NGHIÊN CỨU MỚI NHẤT
  >>  TRỒNG ĐINH LĂNG DƯỚI TÁN LÁ, VÒM CÂY MÔ HÌNH MỚI CÓ TRIỂN VỌNG Ở TÂY NINH - 09/11/2018
  >>  THÚ VỊ VỚI MÔ HÌNH “TRỒNG RAU THƠM XEN RAU RỪNG PHỦ LƯỚI CHE” CỦA LÃO NÔNG TỔ HỢP TÁC RAU RỪNG LỘC TRÁT – TRẢNG BÀNG - 09/11/2018
  >>  ĐỘC ĐÁO MÔ HÌNH NUÔI DƠI LẤY PHÂN CHO HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO Ở XÃ PHƯỚC NINH - 08/11/2018
  >>  “DỤNG CỤ GẮN MÁNG CHẮN MƯA TRÊN CAO CHO CÂY CAO SU” SÁNG CHẾ NHỎ - HIỆU QUẢ LỚN - 08/11/2018
  >>  TRIỂN VỌNG TỪ MÔ HÌNH TRỒNG DỨA (KHÓM) Ở TÂY NINH - 22/03/2018
Số lượt truy cập: 230554 Số người online: 8